Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Růžkovy Lhotice

Základní informace
Alternativní název:Lhotice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Malá Paseka (1,1 km), Chýstovice (2,2 km), Sudislavice (2,4 km), Lipkov (2,5 km), Jedlina (2,6 km), Čechtice (2,7 km), Chyšná (2,9 km), Chrastovice (3,3 km), Petrova Lhota (3,4 km), Staré Práchňany (3,9 km), Studený (4,1 km), Otročice (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Růžkovy Lhotice/Lhotice, Čáslavský kraj

Jan a Jiří Růžkové, bratři z Miřetic, koupili roku 1542 od Petra Malovce Dřítenského z Malovic a na Lhoticích pustou tvrz Lhotici, dvůr poplužní, ves celou a dvory kmetcí s lidmi osedlými i neosedlými za 415 kop gr. českých (DZV 1, f. C29, DZV 41, f. C25 a DZSt 42, f. A12 - pozn.: J. Vaniš nesprávně zaměňuje predikát „z Rovné“ za sídlo, opraveno výsledky soukromého bádání).
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Růžkovy Lhotice/Lhotice, Čáslavský kraj

p. Jan a Jiřík, bratři nedílní Růžkové z Rovného a na Lhoticích (zápis uveden v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Růžkovy Lhotice/Lhotice, Čáslavský kraj

4 svobodství - Václav Růžek z Rovného, Matouš a Jan Růžek z Rovného, Vít Růžek z Rovného (oba pravd. sedí ve Lhoticích), Jan Růžek z Lhotic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Růžkovy Lhotice/Lhotice, Čáslavský kraj

5 svobodství - Jan Petrů ze Lhotic (?), Jan Růžek (z Rovného) z Lhotic, Matouš a Jan Růžkové (z Rovného) ze Lhotic, Václav Růžek (z Rového) ze Lhotic, Vít Růžek (z Rovného) ze Lhotic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Růžkovy Lhotice, Čáslavský kraj

Václav Růžek z Rovného (pravd. sedí ve Lhoticích) platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Růžkovy Lhotice/Lhotice, Čáslavský kraj

Jan Růžek jinak Vaněček ze vsi Rovný, Jan Vaněčkův ze L(h)otic a v Rovný (pravd. dupl. zápis)
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Václav Růžek z Rovného (1603) — Václav z Rovného (1615).
  • Matouš a Jan Růžek z Rovného (1603) — Jan Růžek jinak Vaněček ze vsi Rovný (1620) (pozn.: možná patří spíš do Chmelného?).
  • Vít Růžek z Rovného (1603) — Havel Růžek z Rovného (1615) (pozn.: návaznost neprokázána).

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Růžkovy Lhotice/Lhotice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Vít Růžek, Jiřík Zeman z Vojislavic
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Růžkovy Lhotice/Lhotice, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Anna ze Lhotic, Jan Halka
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Růžkovy Lhotice, Čáslavský kraj

sirotci Doroty Hálkovy, Matěj Hálka, sirotci po Janovi Hálkovi, Václav Vojislavský, Václav Řezník, Štěpán Chrastan, Jan Telšer, Kryštof Tkadlec, Jan Švec.
Původní 4 dvory rozděleny na 9 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Růžkovy Lhotice, Čáslavský kraj

Slavětínský [Slavitinský] (usedlost č.p. 6 a 7), Jakub Brikcí (usedlost č.p. 1), Jan Brikcí (usedlost č.p. 2), Karel Vojslavský [Voslajvský] (chalupa č.p. 3), Josef Lhotka (usedlost č.p. 4), Václav Růžek (chalupa č.p. 5), Josef Růžek (usedlost č.p. 10), František Dorn (dvůr č.p. 12, pivovar č.p. 8, vinopalna č.p. 9, hostinec č.p. 11), Karel Josef kníže von Palm (dvůr, výčep piva, 2 mlýny a pozemky - přidruženo k velkostatku Dolní Kralovice).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!