Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Záluží (zaniklý dvůr u Elbančic)

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:oblast polností na jih od Vilic se i později nazývala Záluží, původní dvůr stál patrně východně od starého židovského hřbitova
Svobodství v okolí:Bzová (1,5 km), Stojslavice (2,1 km), Smilovy Hory (2,4 km), Chotěboř (zaniklá ves) (2,4 km), Běleč (2,4 km), Staniměřice (3,3 km), Kladruby (zaniklá ves) (3,5 km), Daměnice (3,5 km), Obrátice (3,6 km), Zdiměřice (3,6 km), Kalovice (3,6 km), Malý Ježov (4,1 km), Dolní Kouty (4,5 km), Slavětín (4,6 km), Noskov (4,8 km), Jizbice (4,9 km), Velký Ježov (4,9 km), Horní Kouty (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Záluží (zaniklý dvůr u Elbančic), Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Šimon dvořák ze Záluží, potom Jan Šebesta ze Záluží svobodník.
2. svobodství: dvůr drží Franěk svobodník ze Záluží.
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Záluží (zaniklý dvůr u Elbančic), Prácheňský kraj

Michal Zálužský ze Záluží
přejít na záznam v soupisu

Roku 1651 prodal královský prokurátor dvůr svobodný ve vsi Záluží po svobodníku Oldřichu Zálužském (příbuznost s rodem Austojovců z Radvánova?) právem odúmrti Andresovi Koblitzovi.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Záluží (zaniklý dvůr u Elbančic), Bechyňský kraj

Andres Koblitz
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Roku 1730 se připomíná Kateřina Rakovská/Rakousková, vdova na dvoře svobodném v Záluží u Mladé Vožice, roku 1754 je však již v panském držení (koupil jej hrabě Kuenburg), posléze zrušen a polnosti připojeny k Elbančicím.
V blízkosti dvora Záluží byl již v 17. století vystavěn židovský hřbitov.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Záluží (zaniklý dvůr u Elbančic), Táborský kraj

František Josef hrabě von Kühnburg (dvůr - přidružen k velkostatku Mladá Vožice).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!