Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Záluží (zaniklá ves u Elbančic)

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Poznámka:dnes starý židovský hřbitov u silnice mezi Elbančicemi a Vilicemi
Svobodství v okolí:Bzová (1,4 km), Stojslavice (2,2 km), Běleč (2,3 km), Smilovy Hory (2,5 km), Chotěboř (zaniklá ves) (2,5 km), Staniměřice (3,2 km), Kalovice (3,6 km), Daměnice (3,6 km), Kladruby (zaniklá ves) (3,6 km), Obrátice (3,7 km), Zdiměřice (3,8 km), Malý Ježov (4,2 km), Dolní Kouty (4,4 km), Noskov (4,6 km), Slavětín (4,8 km), Horní Kouty (4,9 km), Vosná (5,0 km), Jizbice (5,0 km), Velký Ježov (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Záluží (zaniklá ves u Elbančic), Bechyňský kraj

1. svobodství: dvůr drží Šimon dvořák ze Záluží, potom Jan Šebesta ze Záluží svobodník.
2. svobodství: dvůr drží Franěk svobodník ze Záluží.
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Záluží (zaniklá ves u Elbančic), Prácheňský kraj

Michal Zálužský ze Záluží
přejít na záznam v soupisu

Roku 1651 prodal královský prokurátor dvůr svobodný ve vsi Záluží po svobodníku Oldřichu Zálužském (příbuznost s rodem Austojovců z Radvánova?) právem odúmrti Andresovi Koblitzovi.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Záluží (zaniklá ves u Elbančic), Bechyňský kraj

Andres Koblitz
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

Roku 1730 se připomíná Kateřina Rakovská/Rakousková, vdova na dvoře svobodném v Záluží u Mladé Vožice, roku 1754 je však již v panském držení (koupil jej hrabě Kuenburg), posléze zrušen a polnosti připojeny k Elbančicím. Na místě zrušeného Záluží byl poté povolen židovský hřbitov.

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Záluží (zaniklá ves u Elbančic), Táborský kraj

František Josef hrabě von Kühnburg (dvůr - přidružen k velkostatku Mladá Vožice).
(tento záznam je označen jako pravděpodobné nesvobodné držení svobodného majetku)
přejít na záznam v soupisu

© 2023 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!