Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Sudoměřice u Tábora

Základní informace
Alternativní název:Sudiměřice
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Záhoříčko (u Sudoměřic) (1,2 km), Prudice (1,5 km), Sedlečko (u Chotovin) (2,5 km), Hoštice (2,7 km), Mezno (2,9 km), Moraveč (3,0 km), Mitrovice (3,1 km), Stupčice (3,3 km), Úraz (3,4 km), Kamenná Lhota (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Sudoměřice u Tábora/Sudiměřice, Bechyňský kraj

Daniel dědiník ze Sudiměřic.
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Sudoměřice u Tábora, Bechyňský kraj

2 dvory v Sudoměřicích drží Václav, Řehoř, Mikuláš a Jakub, bratři vlastní Straňákové.
Třetí dvůr je Daniela Šišky.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Sudoměřice u Tábora, Bechyňský kraj

2 svobodství - Václav Straník ze vsi Sudoměřic dědiník, Mikuláš dědiník ze Sudměřic
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Sudoměřice u Tábora, Bechyňský kraj

Jakub a Mikuláš ze Sudoměřic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Sudoměřice u Tábora, Bechyňský kraj

2 svobodství - Jakub Straňák z Sudoměřic, Jan a Martin Straňáci z Sudoměřic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Sudoměřice u Tábora, Bechyňský kraj

Jan a Martin Straňáci z Sudoměřic platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Sudoměřice u Tábora, Bechyňský kraj

Jan a Martin Straňaři ze Sudoměřic platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • Václav, Řehoř, Mikuláš a Jakub, bratři vlastní Straňákové (1550) — Václav Stráník, dědiník ze vsi Sudoměřic (1557) — Jakub a Mikuláš ze Sudoměřic (1603) — Jan a Martin Straňáci ze Sudoměřic (1615) — Jan a Martin Straňaři ze Sudoměřic (1620).
  • Daniel Šiška (1550) — v dalších pramenech se již nevyskytuje.

1624: v listině ke chlumeckému panství (Vysoký Chlumec) jsou zde (nespr. uvedeno Radiměřice) vedeni svobodníci Jan Straňák, Václav Straňák a dva zemani.

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Sudoměřice u Tábora, Bechyňský kraj

Šťastnej Stranák, Václav Čeněk.
Původní snad jeden dvůr rozdělen na 2 díly.
Půl svobodného dvora zde drží paní Kateřina Lískovcová.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Sudoměřice u Tábora, Táborský kraj

Václav Babůrek (usedlost č.p. 6), Matěj Hamata (chalupa č.p. 15), Jan Křemen (usedlost č.p. 17), František Čeněk (usedlost č.p. 18).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2022 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!