Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Chmelná

Základní informace
Alternativní název:Chmelné
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Kuňovice (1,4 km), Miřetice (1,5 km), Borovnice (2,2 km), Malovidy (2,6 km), Pravonín (3,5 km), Otročice (3,6 km), Tisek (3,8 km), Mnichovice (4,3 km), Veležice (zaniklý dvůr) (4,4 km), Buková (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Chmelná/Chmelné, Čáslavský kraj

1. svobodství: Václav z Chmelného oznámil, že Vondřej z Chmelného a on drží 2 dvory poplužní a „5 člověků“, jeden v Borovnici a druhý v Chmelném blízko Čechtic. Kv. S. S. 1542: Ondřej z Chmelného, dědinník v Chmelném.
2. svobodství: Jakub ze vsi Chmelného drží dvůr poplužní ve vsi Chmelném u městečka Čechtic ležící, po předcích svých, a díl dvoru poplužního ve vsi Vratiškovicích (Vračkovicích) též po předcích svých. Rejstřík zní: v kvaternu trhovém 42: Jakub z Chmelného a Vít Vysoký z Kunějovic dělí se.
3. svobodství: Tomáš z Chmelného v Miřeticích na místě otce svého oznámil, že drží dva dvory poplužní s poplužím, jeden ve vsi Chmelném a druhý ve vsi Miřeticích, které trhem koupil. Rejstřík rukou Jana, jinak Hynka psaný: V kvaternu červeném trhovém kdo sobě sami kladou (?) 12: Vondřej z Chmelného v Chmelném dvůr poplužní s poplužím.
4. svobodství: Jiřík ve vsi Chmelném, na místě svém a na místě Matěje bratra svého, drží dvůr poplužní s poplužím ve vsi Chmelném po předcích svých. V kvaternu trhovém 42 v pondělí po sv. Stanislavu: Jiřík Tvrzský z Těchova a Jiřík z Chmelného dělí se.
5. svobodství: Jan z Chmelného drží svobodství v Chmelném po předcích. Kvatern trh. 42: Anna z Chmelného Janovi z Chmelného.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Chmelná/Chmelné, Čáslavský kraj

4 svobodství - Václav Ptáček z Chmelného, Jiřík Dokošu dědiník z Chmelného, Jakub Janatů z Chmelného, Tomáš z Mířetic i s bratrem z Chmelného
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Chmelná/Chmelné, Čáslavský kraj

6 svobodství - Jan Jakub (Kubů) z Chmelného, Jiřík Martinek z Chmelného, Jakub Přitasil z Chmelného, Bartoloměj Ptáček z Chmelného, Václav Růžek (z Rovného) z Chmelného, Jan Toule (Toul) z Chmelného
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Chmelná/Chmelné, Čáslavský kraj

5 dvorů - Jan Kubů a Jakub Zeman v Chmelném společně platí berni z 1 dvora, Jakub Přitasil a Havel Tománek společně platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie), Markyta Toulová z Krsovic platí berni z 1 dvora a 2 poddaných (pravd. sedí ve Chmelném), Jiřík Martinků a Anna pozůstalá vdova platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie), Bartoloměj Ptáček a Jan Tajz platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie).
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Václav z Chmelného (1550) — Václav Ptáček z Chmelného (1557) — Bartoloměj z Chmelného Ptáče (1603) — Bartoloměj Ptáček a Jan Tajz (1615) — Bartoloměj a Jan Ptáček (1620).
  • Jakub z Chmelného (1550) — Jakub Janatů z Chmelného (1557).
  • Tomáš z Chmelného v Miřeticích (1550) — týž Tomáš z Mířetic i s bratrem z Chmelného (1557).
  • Jiřík z Chmelného (1550) — Jiřík Dokošů, dědiník z Chmelného (1557).

V roce 1603 jsou v berních rejstřících uvedena 4 svobodství, která ale nelze bezpečně propojit se stavem v roce 1550. Byl to svobodník Jan Toul z Chmelného, který platil berni z 1 poplužního dvora, 3 poddaných a 1 komínu, kde se dále připomíná v roce 1615 Markyta Toulová z Krsovic a 1620 Jan Toul v Chmelným.
Druhým případem byli v roce 1603 svobodníci Jiřík a Martínek z Chmelného, kde se dále připomíná r. 1615 Jiřík Martinků a Anna, pozůstalá vdova, a 1620 Anna, vdova po Jiříkovi Martinkovi z Chmelného.
Třetím byl v roce 1603 svobodník Jan Kuba z Chmelného. Roku 1615 se připomíná Jan Kubů a Jakub Zeman v Chmelném a roku 1620 Anna z Vratičkovic a Jan Kubů z Chmelného.
Čtvrtým byl v roce 1603 svobodník Jakub Přitosík z Chmelného a roku 1615 a 1620 se zde připomínají Jakub Přitasil a Havel Tománek.

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Chmelná, Čáslavský kraj

6 svobodství - Bartoloměj Ptáček, Anna Martínková, Jan Kubů, Jakub Janků a Havel/Jiří Tománek, Václav Růžek jinak Přitasil, Mariana Toulová
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Chmelná/Chmelné, Čáslavský kraj

6 svobodníků - Václav Přitasil, Anna Martinkova, Mariana Toulka, Jakub Václavík, Jan Kubů, Mikoláš Ptáček
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Chmelná, Čáslavský kraj

Martin Kubů, Jan Piskáček, Mikuláš Přitasil, Matouš Ptáček, Václav Růžek, Jakub Kytlice, Jakub Janků, Václav Martinků, Václav Houser (nedrží role), Pavel Dokeš, Jan Růžek (psán i do Miřetic). Dále Toulovský pustý grunt (psán i do Miřetic) náležící Martinu Jenšíkovi.
Berní rula uvádí původně 5 dvorů, rozdělených na 11 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Chmelná, Čáslavský kraj

Tomáš Vošický (usedlost č.p. 2 a 3, židovská chalupa I.), Jakub Vošický (usedlost č.p. 21), Jakub Vošický (usedlost č.p. 19), Jiří Jankovský (usedlost č.p. 4), dědictví po Martinu Filipovi (usedlost č.p. 6, chalupa č.p. 5), Matěj Filip (usedlost č.p. 7), Jakub Martínek (usedlost č.p. 9), Josef Janků (usedlost č.p. 8), František Kamarýt (usedlost č.p. 10), Jan Martínek (usedlost č.p. 11, chalupa č.p. 12), Josef Filip (chalupa č.p. 14), Pavel Holejšovský (usedlost č.p. 15), Jakub Holejšovský (usedlost č.p. 16), Jakub Růžek (usedlost č.p. 1 a 17, chalupa č.p. 30), František Kamarýt (usedlost č.p. 18), Václav Holejšovský (usedlost č.p. 20), František Kodon (usedlost č.p. 22), dědictví po Karlu Kodonovi (usedlost č.p. 23), Václav Kolanda (chalupa č.p. 24), Josef Holejšovský (chalupa č.p. 25), Kateřina Holubová (chalupa č.p. 26), Jakub Přitasil (usedlost č.p. 27), dědictví po Holejšovském (chalupa č.p. 28).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!