Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Chmelná

Základní informace
Alternativní název:Chmelné
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Kuňovice (1,4 km), Miřetice (1,5 km), Borovnice (2,2 km), Malovidy (2,6 km), Pravonín (3,5 km), Otročice (3,6 km), Tisek (3,8 km), Mnichovice (4,3 km), Veležice (zaniklý dvůr) (4,4 km), Buková (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi Chmelná pochází z roku 1375 ...assignatio censuum in Chmelny et Bernarticz pro plebano in Stiepanow...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Chmelná/Chmelné, Čáslavský kraj

1. svobodství: Václav z Chmelného oznámil, že Vondřej z Chmelného a on drží 2 dvory poplužní a „5 člověků“, jeden v Borovnici a druhý v Chmelném blízko Čechtic. Kv. S. S. 1542: Ondřej z Chmelného, dědinník v Chmelném.
2. svobodství: Jakub ze vsi Chmelného drží dvůr poplužní ve vsi Chmelném u městečka Čechtic ležící, po předcích svých, a díl dvoru poplužního ve vsi Vratiškovicích (Vračkovicích) též po předcích svých. Rejstřík zní: v kvaternu trhovém 42: Jakub z Chmelného a Vít Vysoký z Kunějovic dělí se.
3. svobodství: Tomáš z Chmelného v Miřeticích na místě otce svého oznámil, že drží dva dvory poplužní s poplužím, jeden ve vsi Chmelném a druhý ve vsi Miřeticích, které trhem koupil. Rejstřík rukou Jana, jinak Hynka psaný: V kvaternu červeném trhovém kdo sobě sami kladou (?) 12: Vondřej z Chmelného v Chmelném dvůr poplužní s poplužím.
4. svobodství: Jiřík ve vsi Chmelném, na místě svém a na místě Matěje bratra svého, drží dvůr poplužní s poplužím ve vsi Chmelném po předcích svých. V kvaternu trhovém 42 v pondělí po sv. Stanislavu: Jiřík Tvrzský z Těchova a Jiřík z Chmelného dělí se.
5. svobodství: Jan z Chmelného drží svobodství v Chmelném po předcích. Kvatern trh. 42: Anna z Chmelného Janovi z Chmelného.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Chmelná/Chmelné, Čáslavský kraj

4 svobodství - Václav Ptáček z Chmelného, Jiřík Dokošu dědiník z Chmelného, Jakub Janatů z Chmelného, Tomáš z Mířetic i s bratrem z Chmelného
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Chmelná, Čáslavský kraj

6 svobodství - Jan Toul z Chmelného (platí berni z poplužního dvora, 3 poddaných a 1 komínu), Bartoloměj z Chmelného Ptáče[k], Jiřík a Martínek z Chmelného, Jan Kuba z Chmelného, Jakub Přitasil [Přítosík] z Chmelného, Václav Růžek z Rovného
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Chmelná/Chmelné, Čáslavský kraj

6 svobodství - Jan Jakub (Kubů) z Chmelného, Jiřík Martinek z Chmelného, Jakub Přitasil z Chmelného, Bartoloměj Ptáček z Chmelného, Václav Růžek (z Rovného) z Chmelného, Jan Toule (Toul) z Chmelného
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Chmelná/Chmelné, Čáslavský kraj

5 dvorů - Jan Kubů a Jakub Zeman v Chmelném společně platí berni z 1 dvora, Jakub Přitasil a Havel Tománek společně platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie), Markyta Toulová z Krsovic platí berni z 1 dvora a 2 poddaných (pravd. sedí ve Chmelném), Jiřík Martinků a Anna pozůstalá vdova platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie), Bartoloměj Ptáček a Jan Tajz platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie).
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Chmelná, Čáslavský kraj

5 svobodství - Anna z Vratičkovic a Jan Kubů z Chmelného, Jakub Přitasil a Havel Tománek (neuvedena topografie), každý platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Toul v Chmelných platí berni z 1 svobodného dvora a 2 poddaných, Anna vdova po Jiříkovi Martínkovi z Chmelného, Bartoloměj a Jan Ptáček (neuvedena topografie) platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Chmelná, Čáslavský kraj

6 svobodství - Bartoloměj Ptáček, Anna Martínková, Jan Kubů, Jakub Janků a Havel/Jiří Tománek (druhý pravd. v Miřeticích), Václav Růžek jinak Přitasil, Mariana Toulová
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Chmelná/Chmelné, Čáslavský kraj

6 svobodníků - Václav Přitasil, Anna Martinkova, Mariana Toulka, Jakub Václavík, Jan Kubů, Mikoláš Ptáček
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Chmelná, Čáslavský kraj

Martin Kubů, Jan Piskáček, Mikuláš Přitasil, Matouš Ptáček, Václav Růžek, Jakub Kytlice, Jakub Janků, Václav Martinků, Václav Houser (nedrží role), Pavel Dokeš, Jan Růžek (psán i do Miřetic). Dále Toulovský pustý grunt (psán i do Miřetic) náležící Martinu Jenšíkovi.
Berní rula uvádí původně 5 dvorů, rozdělených na 11 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Chmelná, Čáslavský kraj

Tomáš Vošický (usedlost č.p. 2 a 3, židovská chalupa I.), Jakub Vošický (usedlost č.p. 21), Jakub Vošický (usedlost č.p. 19), Jiří Jankovský (usedlost č.p. 4), dědictví po Martinu Filipovi (usedlost č.p. 6, chalupa č.p. 5), Matěj Filip (usedlost č.p. 7), Jakub Martínek (usedlost č.p. 9), Josef Janků (usedlost č.p. 8), František Kamarýt (usedlost č.p. 10), Jan Martínek (usedlost č.p. 11, chalupa č.p. 12), Josef Filip (chalupa č.p. 14), Pavel Holejšovský (usedlost č.p. 15), Jakub Holejšovský (usedlost č.p. 16), Jakub Růžek (usedlost č.p. 1 a 17, chalupa č.p. 30), František Kamarýt (usedlost č.p. 18), Václav Holejšovský (usedlost č.p. 20), František Kodon (usedlost č.p. 22), dědictví po Karlu Kodonovi (usedlost č.p. 23), Václav Kolanda (chalupa č.p. 24), Josef Holejšovský (chalupa č.p. 25), Kateřina Holubová (chalupa č.p. 26), Jakub Přitasil (usedlost č.p. 27), dědictví po Holejšovském (chalupa č.p. 28).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!