Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kuňovice

Základní informace
Alternativní název:Kunějovice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Chmelná (1,4 km), Miřetice (1,7 km), Borovnice (1,8 km), Malovidy (2,9 km), Mnichovice (3,1 km), Veležice (zaniklý dvůr) (3,2 km), Otročice (3,3 km), Pravonín (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Vít Vysoký z Kunějovic oznámil, že drží dvůr poplužní ve vsi Kunějovicích ½ míle od Čechtic po předcích. Kvatern trhový 42: Jakub z Chmelného a Vít Vysoký z Kunějovic dělí se.
2. svobodství: dvůr drží Zikmund z Miřetic (více viz tam).
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Václav Vysokej z Kunějovic, Jan Zichův z Kunějovic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

2 dvory - Václav Vysokej v Kunějovicích platí berni z 1 dvora, Jan Zich a Jan Lejčko (druhý sedí spíše v Miřeticích) společně platí berni z 1 dvora a 3 poddaných.
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Vít Vysoký z Kunějovic (1550) — Václav Vysoký z Kunějovic (1603) — Václav Vysokej v Kunějovicích (1615) — Anna Vysoká s berní z 1 dvora (1620).
  • Zikmund z Miřetic (1550) — opět Zikmund jako Zich z Miřetic (1557) — Jan Zichů z Kunějovic s berní ze dvora poplužního, 3 poddaných a 1 komínu (1603) — Jan Zich (už jen ze tří poddaných) a Jan Lajčko z 1 dvora (1615) — Jan Zych z Kunějovic a Dorota Lejčková z Miřetic z 1 dvora (1620).

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Jiřík Vysoký [Vysokej], Jan Zichů
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Jan Zychů, Jiřík Vysokej
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Kuňovice/Kunovice, Čáslavský kraj

Václav Zich, Matěj Lhotka, Pavel Huba, Jan Pavlů, Mikuláš Vysáků, Václav Poštolka.
Původně 2 dvory rozdělené na 6 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Kuňovice, Čáslavský kraj

Jan Babický (usedlost č.p. 18, chalupa), Jakub Lhotka (usedlost č.p. 7), Václav Lhotka (chalupa č.p. 8), Dorota Janků (usedlost č.p. 9, chalupa č.p. 10), Jan Janků (usedlost č.p. 12), Václav Říha (usedlost č.p. 14), Václav Růžek (usedlost č.p. 16), dědictví po Jakubu Kamarýtovi (usedlost č.p. 17), Václav Pospíšil (usedlost č.p. 20), Josef Růžek (usedlost č.p. 21).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!