Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Kuňovice

Základní informace
Alternativní název:Kunějovice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Chmelná (1,4 km), Miřetice (1,7 km), Borovnice (1,8 km), Malovidy (2,9 km), Mnichovice (3,1 km), Veležice (zaniklý dvůr) (3,2 km), Otročice (3,3 km), Strojetice (4,7 km), Pravonín (4,7 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1412 ...Leonardus de Canyewicz... (Leonard z Kuněvic).

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Vít Vysoký z Kunějovic oznámil, že drží dvůr poplužní ve vsi Kunějovicích ½ míle od Čechtic po předcích. Kvatern trhový 42: Jakub z Chmelného a Vít Vysoký z Kunějovic dělí se.
2. svobodství: dvůr drží Zikmund z Miřetic (více viz tam).
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jan Zichův z Kunějovic (platí berni ze dvora poplužního, 3 poddaných a 1 komínu), Václav Vysoký z Kunějovic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Václav Vysokej z Kunějovic, Jan Zichův z Kunějovic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

2 dvory - Václav Vysokej v Kunějovicích platí berni z 1 dvora, Jan Zich a Jan Lejčko (druhý sedí spíše v Miřeticích) společně platí berni z 1 dvora a 3 poddaných.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Anna Vysoká v Kunějovicích platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Zych z Kunějovic a Dorota Lejčková z Miřetic platí společně berni z 1 svobodného dvora a 3 poddaných (druhý sedí spíše v Miřeticích)
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Jiřík Vysoký [Vysokej], Jan Zichů
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Kuňovice/Kunějovice, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Jan Zychů, Jiřík Vysokej
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Kuňovice/Kunovice, Čáslavský kraj

Václav Zich, Matěj Lhotka, Pavel Huba, Jan Pavlů, Mikuláš Vysáků, Václav Poštolka.
Původně 2 dvory rozdělené na 6 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Kuňovice, Čáslavský kraj

Jan Babický (usedlost č.p. 18, chalupa), Jakub Lhotka (usedlost č.p. 7), Václav Lhotka (chalupa č.p. 8), Dorota Janků (usedlost č.p. 9, chalupa č.p. 10), Jan Janků (usedlost č.p. 12), Václav Říha (usedlost č.p. 14), Václav Růžek (usedlost č.p. 16), dědictví po Jakubu Kamarýtovi (usedlost č.p. 17), Václav Pospíšil (usedlost č.p. 20), Josef Růžek (usedlost č.p. 21).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!