Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Miřetice

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Malovidy (1,3 km), Chmelná (1,5 km), Kuňovice (1,7 km), Borovnice (3,3 km), Pravonín (3,4 km), Skalkov (4,3 km), Tisek (4,4 km), Mnichovice (4,7 km), Veležice (zaniklý dvůr) (4,7 km), Řimovice (4,8 km), Otročice (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Miřetice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Zikmund z Miřetic oznámil, že drží dvůr a k tomu „3 člověky“ ve vsi Miřeticích po předcích svých, také že přikoupil dvůr ve vsi Kuňovicích. Kv. S. S. 1542: Zikmund z Miřetic dědiník.
2. svobodství: Tomáš z Chmelného na místě svého otce (viz v Chmelné).
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Miřetice, Čáslavský kraj

Zikmund jinak Zich z Miřetic (patrně drží i Kuňovice)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Miřetice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jan Lejčko z Miřetic, Martin Růžek (z Rovného) z Miřetic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Miřetice, Čáslavský kraj

2 dvory - Martin Růžek z Rovného (pravd. sedí v Miřeticích) platí berni z 1 dvora a 3 podaných, Jan Lejčko a Jan Zich (druhý pravd. sedí v Kuňovicích) společně platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnosti:

  • Zikmund z Miřetic (1550) — Zikmund jako Zich z Miřetic (1557) — Jan Zichů z Kunějovic s berní ze dvora poplužního, 3 poddaných a 1 komínu (1603) — Jan Zich (už jen ze tří poddaných) a Jan Lajčko z 1 dvora (1615) — Jan Zych z Kunějovic a Dorota Lejčková z Miřetic z 1 dvora (1620).
  • Tomáš z Chmelného (1550) — opět Tomáš z Miřetic spolu s bratrem z Chmelného (1557) — Martin Růžek z Miřetic (1603) — Martin Růžek z Rovného (1615) — opět Martin Růžek z Rovného v Miřeticích (1620).

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Miřetice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Martin Růžek, Dorota Lejčková
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Miřetice, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Bartoloměj Lejček, Martin Růžek
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Miřetice, Čáslavský kraj

Jan Růžek (psán i do Chmelné), Anna Růžková (drží i chalupu Bikavskou v Chmelné), Havel Růžek, chalupa Máslovská (hospodář zůstává ve Chmelné), Václav Holub, Martin Popelák, Václav Kalina, Šimon Krejčí, Bartoloměj Lejčko, Jakub Lejčko bratr jeho, Matěj Čáp.
Původně snad 3 dvory, rozdělená na 11 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Miřetice, Čáslavský kraj

Matěj Přitasil (usedlost č.p. 34), František Vondráček (usedlost č.p. 4, 2 chalupy), Josef Filip (usedlost č.p. 1, chalupa č.p. 2 a 31), Jakub Růžek (usedlost č.p. 7), Jan Janků (usedlost č.p. 8), Josef Janků (chalupa č.p. 9), Josef Růžek (usedlost č.p. 10), Jan Filip (usedlost č.p. 11), František Filip (chalupa č.p. 13), Josef Růžek (chalupa č.p. 12), Vojtěch Čáp (usedlost č.p. 14), Martin Čáp (chalupa č.p. 16), Josef Staněk (chalupa č.p. 17), Jakub Janků (chalupa č.p. 18), František Filip (usedlost č.p. 19), dědictví po Janu Novákovi (usedlost č.p. 21), Jan Lejčko (usedlost č.p. 22), Jakub Vlasák (chalupa č.p. 24), Jakub Lejčko (usedlost č.p. 23, chalupa č.p. 15), Vojtěch Poštolka (chalupa č.p. 25), Matěj Staněk (chalupa č.p. 26), Matěj Lejčko (chalupa č.p. 27), Josef a Matěj Lejčkové (usedlost č.p. 28, chalupa č.p. 36), František Holub (chalupa č.p. 29), Antonín Francl [Franzl] (hostinec č.p. 30), Josef Čáp (chalupa č.p. 32 a 20), Jakub Čáp (chalupa č.p. 33), Václav Lejčko (chalupa č.p. 35).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!