Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Miřetice

Základní informace
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Malovidy (1,3 km), Chmelná (1,5 km), Kuňovice (1,7 km), Borovnice (3,3 km), Pravonín (3,4 km), Skalkov (4,3 km), Tisek (4,4 km), Mnichovice (4,7 km), Veležice (zaniklý dvůr) (4,7 km), Řimovice (4,8 km), Otročice (4,8 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1274 ...Cechan de Mireticz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Miřetice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Zikmund z Miřetic oznámil, že drží dvůr a k tomu „3 člověky“ ve vsi Miřeticích po předcích svých, také že přikoupil dvůr ve vsi Kuňovicích. Kv. S. S. 1542: Zikmund z Miřetic dědiník.
2. svobodství: Tomáš z Chmelného na místě svého otce (viz v Chmelné).
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Miřetice, Čáslavský kraj

Zikmund jinak Zich z Miřetic (patrně drží i Kuňovice)
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Miřetice, Čáslavský kraj

Martin Růžek z Miřetic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Miřetice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Jan Lejčko z Miřetic, Martin Růžek (z Rovného) z Miřetic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Miřetice, Čáslavský kraj

2 dvory - Martin Růžek z Rovného (pravd. sedí v Miřeticích) platí berni z 1 dvora a 3 podaných, Jan Lejčko a Jan Zich (druhý pravd. sedí v Kuňovicích) společně platí berni z 1 dvora.
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Miřetice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Martin Růžek z Rovného v Miřeticích platí berni z 1 svobodného dvora, Jan Zych z Kunějovic a Dorota Lejčková z Miřetic platí společně berni z 1 svobodného dvora a 3 poddaných (zápis zkopírován z Kuňovic, Zych pravd. sedí v Kuňovících)
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Miřetice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Martin Růžek, Dorota Lejčková, navíc pravd. Tománek (Chmelná)
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Miřetice, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Bartoloměj Lejček, Martin Růžek
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Miřetice, Čáslavský kraj

Jan Růžek (psán i do Chmelné), Anna Růžková (drží i chalupu Bikavskou v Chmelné), Havel Růžek, chalupa Máslovská (hospodář zůstává ve Chmelné), Václav Holub, Martin Popelák, Václav Kalina, Šimon Krejčí, Bartoloměj Lejčko, Jakub Lejčko bratr jeho, Matěj Čáp.
Původně snad 3 dvory, rozdělená na 11 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Miřetice, Čáslavský kraj

Matěj Přitasil (usedlost č.p. 34), František Vondráček (usedlost č.p. 4, 2 chalupy), Josef Filip (usedlost č.p. 1, chalupa č.p. 2 a 31), Jakub Růžek (usedlost č.p. 7), Jan Janků (usedlost č.p. 8), Josef Janků (chalupa č.p. 9), Josef Růžek (usedlost č.p. 10), Jan Filip (usedlost č.p. 11), František Filip (chalupa č.p. 13), Josef Růžek (chalupa č.p. 12), Vojtěch Čáp (usedlost č.p. 14), Martin Čáp (chalupa č.p. 16), Josef Staněk (chalupa č.p. 17), Jakub Janků (chalupa č.p. 18), František Filip (usedlost č.p. 19), dědictví po Janu Novákovi (usedlost č.p. 21), Jan Lejčko (usedlost č.p. 22), Jakub Vlasák (chalupa č.p. 24), Jakub Lejčko (usedlost č.p. 23, chalupa č.p. 15), Vojtěch Poštolka (chalupa č.p. 25), Matěj Staněk (chalupa č.p. 26), Matěj Lejčko (chalupa č.p. 27), Josef a Matěj Lejčkové (usedlost č.p. 28, chalupa č.p. 36), František Holub (chalupa č.p. 29), Antonín Francl [Franzl] (hostinec č.p. 30), Josef Čáp (chalupa č.p. 32 a 20), Jakub Čáp (chalupa č.p. 33), Václav Lejčko (chalupa č.p. 35).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!