Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Milošovice

Základní informace
Alternativní název:Milešovice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Čejtice (1,1 km), Sezemice (zaniklá ves) (1,2 km), Skala (1,8 km), Radíkovice (1,9 km), Onšovec (2,4 km), Sloupná (2,6 km), Buda (3,2 km), Měchonice (3,2 km), Domahoř (3,8 km), Pertoltice (4,7 km), Bernartice (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


První písemná zmínka o obci Milošovice (dříve Milešovice) je z roku 1395. Roku 1415 je pak Sigismundus de Mileszouiz (var. Milossevicz)  - Zikmund z Milešovic - podepsán na Stížném listu proti upálení Mistra Jana Husa.

Do katastru této obce dříve spadal mlýn a snad i dvůr v Sezemicích, což je zaniklá ves na Milošovickém potoce mezi Milošovicemi a řekou Sázavou.

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Milošovice, Čáslavský kraj

Jiřík a Jan a Mikuláš, synové Václavovi jinak Vackovi z Milovic, drží svobodství troje od pana Kunše ze Žleba, od pana Peřiny jménem Jiříka a Jana Vaškova, které koupili ve vsi Mirešovicích a Sezemicích (dnes zaniklé) blízko u Zruče městečka. Kv. S. S. 1542: Václav z Milovic přiznal se před úředníky pražskými, že dědictví své v Mirešovicích, dva dvory poplužní pusté s poplužím, s dědinami, lukami, lesy, potok, rybníčky i se vší zvolí, což k tomu přísluší, plným panstvím to vše, co tu od někdy Jana z Krasenovic léta 29. a od Blažka z Sezemic léta 37. prve před shořením desk v desky sobě vloženo měl, že si podle nového o deskách nařízení sobě a dědicům svým ve dsky zemské vložiti a vepsati jest dal. Výpis z r. 1548.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Milošovice/Milešovice, Čáslavský kraj

p. Mikuláš Milešovský z Milešovic i na místě Karla z Kanic, bratra svého (uvedeni v rytířském stavu)
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Milošovice/Milešovice, Čáslavský kraj

Šimon a Mikuláš z Milešovic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Milošovice/Milešovice, Čáslavský kraj

Šimon Milešovský platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie).
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost:

  • synové Vacka z Milovic (1550) — Šimon a Mikuláš z Milešovic (1603) — Šimon Milešovský (1615) — Mikuláš Milošovský a Vavřinec Milešovský z Milošovic (1620).

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Milošovice/Milešovice, Čáslavský kraj

Šimon a Vavřinec Milešovští
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Milošovice, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Vávra z Milošovic, Mikoláš Milošovský
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Milošovice/Milešovice, Čáslavský kraj

Šimon Milešovský, Pavel Krejčí.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 2 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Milošovice, Čáslavský kraj

Tomáš Svoboda (usedlost č.p. 2, chalupa č.p. 1), Josef Stecher (usedlost č.p. 3), Dorota Svobodová (usedlost č.p. 4), Anna Stecherová (usedlost č.p. 5), František Stecher (usedlost č.p. 6), Jakub Stecher (usedlost č.p. 7), Tomáš Stecher (usedlost č.p. 6), Dorota Svobodová (usedlost č.p. 10), Jan Stecher (usedlost č.p. 11), Jan Stecher (usedlost č.p. 12).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!