Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Obrátice

Základní informace
Historické zařazení:Bechyňský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Smilovy Hory (1,2 km), Stojslavice (1,6 km), Malý Ježov (1,8 km), Kalovice (1,9 km), Velký Ježov (2,2 km), Kladruby (zaniklá ves) (2,3 km), Staniměřice (2,7 km), Zdiměřice (3,4 km), Záluží (zaniklý dvůr u Elbančic) (3,6 km), Horní Kouty (3,7 km), Dolní Kouty (3,8 km), Běleč (4,0 km), Holýšov (4,1 km), Zadní Střítež (4,4 km), Bzová (4,4 km), Bradáčov (4,5 km), Mezilesí (4,6 km), Radvanov (4,7 km), Horní Světlá (4,9 km), Ústějov (4,9 km), Dolní Světlá (5,0 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

První písemný údaj o Obráticích pochází z roku 1431 - více k historii Obrátic lze nalézt v článku o podblanické šlechtě. Dle některých historiků ovšem dochází ke ztotožnění Obrátic a „Ebrhartic“ ze záznamu z roku 1320 - Jan de Ebrharticz vendidit Henrico de Toyslawicz hereditatem suam in Ebrharticích (Jan z Ebrhartic/Obrátic prodal Jindřichu ze Stojslavic dědictví své v Ebrharticích/Obráticích). I etymologie názvu „Obrátice“ je nezávisle odvozována od jména Ebr(h)art(-ice).

1523 - Registra Bechyňského kraje 1523 - Obrátice, Bechyňský kraj

Jan Zeman z Vobratic, Dorota vdova odtudž dědinice, (jiný) Jan dědiník z Vobratic (všichni přikázaní p Tristamovi/Křišťanovi z Lukavce, poslední Jan psán vícekrát, ale bez přikázanosti).
přejít na záznam v soupisu

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Obrátice, Bechyňský kraj

1. svobodstvím ve vsi Obraticích je dvůr v držení Macha Květoně.
2. svobodství drží ve vsi Obraticích Jan Koutů.
3. svobodství: dvůr bratrů Mikuláše, Jana a Václava z Hor.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Obrátice/Obratice, Bechyňský kraj

3 svobodství - Matěj z Vobratic, Jan Bobek ze vsi Obratic, Mikuláš, Jan [Chan] a Václav dědiníci z Ubratic (!) a tu v Ubraticích sezením
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Obrátice, Bechyňský kraj

2 svobodství - Josef z Vobratic, Jakub Valušek z Vobratic
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Obrátice, Bechyňský kraj

3 svobodství - Josef z Vobratic, Jakub Vousek z Vobratic, Jiřík Zemanů z Volbratic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Obrátice, Bechyňský kraj

Jiřík a Petr Zemanů z Obrátic
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Obrátice, Bechyňský kraj

Jiřík a Petr Zemanů z Obratic platí berní z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Obrátice, Bechyňský kraj

Bratři Jiřík a Martin Jirků, Kryštof Valášek, Jiřík Nosek, Mikuláš Zákostelní.
Původně snad jeden dvůr rozdělený na 4 díly.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Obrátice, Táborský kraj

Jan Pacelt (dvůr č.p. 1, chalupy č.p. 2, 3 a 9, židovská chalupa I.), Martin Průša [Brůša] (usedlost č.p. 11), František Babický (chalupa č.p. 4), Anna Lhotková (usedlost č.p. 6, chalupa č.p. 5), Tomáš Zeman (chalupa č.p. 7), Jan Zeman (chalupa č.p. 8), Jan Blažek (chalupa č.p. 10), Antonín Fara (chalupa č.p. 13).
přejít na záznam v soupisu

Jan Ignác Kletečka původně sídlil se svým úřadem staršího svobodníka v Salačově Lhotě, než jej přemístil do Obrátic, kde spravoval I. čtvrť svobodnickou Bechyňského kraje a II. čtvrť svobodnickou Čáslavského kraje. Statek v Obráticích držel i jeho vnuk Emanuel Kletečka, který byl dokonce členem Zemského sněmu českého a zasedal Říšské radě.

Dále je známo, že „Kletečkův“ dvůr přešel na přelomu 19. a 20. století do majetku Jindřicha Rotha. S ním se v držení Rothů objevuje i Pamětní kniha svobodnická z Obrátic, po které se však stopa záhy ztrácí.

Pozn.: Více k historii svobodníků Kletečků v Obráticích naleznete v rodopisném článku.

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!