Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Onšovec

Základní informace
Alternativní název:Onšov, Vonšovec
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Čejtice (1,4 km), Sezemice (zaniklá ves) (1,8 km), Sloupná (1,9 km), Domahoř (2,0 km), Buda (2,1 km), Radíkovice (2,2 km), Milošovice (2,4 km), Nesměřice (3,6 km), Kalná (3,8 km), Měchonice (3,9 km), Skala (4,0 km), Sedlice (4,2 km), Sedmpány (4,6 km), Bernartice (4,6 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Onšovec, Čáslavský kraj

Matěj a Martin dědiníci ve vsi Zvoncově [snad Onšově], od Ledče míli, drží dvůr poplužní po otci svém. Kv. S. S. 1542: Matěj a Martin dědinníci z Voncova sami kladou.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Onšovec/Vonšovec, Čáslavský kraj

Matěj a Martin bratři dědiníci v Vonšovci
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Onšovec, Čáslavský kraj

Karel Zeman z Vonšova
přejít na záznam v soupisu

Jaroslav Vaniš ve své práci vyvozuje u svobodství posloupnost

  • Matěj a Martin ve vsi Zvoncově (1550) — Matěj a Martin bratři dědiníci v Vonšovci (1557) — Karel z Vonšovce (1603) — Karel Zemanů ve vsi Vonšovci (1620).

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Onšovec/Vonšovec, Čáslavský kraj

Karel Zeman
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Onšovec, Čáslavský kraj

Karel z Vonšovce
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Onšovec/Vonšovec, Čáslavský kraj

svobodství Matěje Karlů
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Onšovec, Čáslavský kraj

Marie Turková (usedlost č.p. 1), Antonín Zeman (usedlost č.p. 2), Josef Černý (usedlost č.p. 3).
přejít na záznam v soupisu

Doplňkové zdroje
Vaniš, Jaroslav. Svobodníci na Podblanicku v letech 1550-1620. In Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 30-2/1990. Muzeum okresu Benešov, 1990. s. 153-185.

© 2021 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!