Svobodníci

Úplné pojednání o starých rodech svobodných sedláků napříč dějinami Království českého

Otročice

Základní informace
Alternativní název:Votročice
Historické zařazení:Čáslavský kraj
Historická země:Čechy
Poloha:ukázat na Mapy.cz
Svobodství v okolí:Borovnice (1,5 km), Strojetice (2,1 km), Čechtice (2,2 km), Chrastovice (2,2 km), Mnichovice (2,9 km), Kuňovice (3,3 km), Veležice (zaniklý dvůr) (3,4 km), Chmelná (3,6 km), Sudislavice (3,9 km), Malá Paseka (4,5 km), Keblov (4,7 km), Staré Práchňany (4,7 km), Kačerov (4,7 km), Růžkovy Lhotice (4,8 km), Miřetice (4,8 km), Alberovice (4,9 km)

Pro tuto obec následují články či poznámky, doplněné automaticky generovaným výtahem ze soupisů svobodníků. Zdroje pro jednotlivé záznamy výtahu naleznete na stránce soupisů svobodníků.


Více informací k místopisu jednotlivých svobodství naleznete v knize Eduarda Krajníka: Místopis dědinických a svobodnických dvorů v Čechách od 16. století do berní ruly s přesahem do pozdního středověku.

Nejstarší písemná zmínka o vsi je z roku 1366 ...Buzko de Otroczicz...

1550 - Svobodství v Čechách roku 1550 - Otročice, Čáslavský kraj

1. svobodství: Jan z Otročic drží dvůr ve vsi Otročicích svobodný a k tomu ½ čtvrti dědiny též v Otročicích u Čechtic. Kv. S. S. 1542: Mikuláš a Jan bratři z Otročic sami sobě dědictví.
2. svobodství: Šimon Kerauš drží dvůr po svém otci ve Votročicích a pole v hromadu od Čechtic. Kvatern trhový 42: Jan Kerauš z Votročic od Šimona díl béře.
3. „jeden člověk“ ve vsi Vroticích (?) náleží Kateřině z Čechtic, která byla již poddanou p. Přibíka z Březí. Kromě toho držela ještě dvůr ve vsi Chrastovicích.
4. svobodství: Šimon Dědiník z Lokte, poddaný pana Zručského, drží nějaké svobodství ½ míle od Čechtic (upřesněno pozdějším zápisem na Otročice), Kv. S. S. 1544: Šimon Dědiník z Lokte sám sobě klade.
přejít na záznam v soupisu

1557 - Svobodství v Čechách roku 1557 - Otročice, Čáslavský kraj

2 svobodství - Šimon Kles z Loktě, Jan Šedivej z Votročic [Uvořic]
přejít na záznam v soupisu

1603 - Svobodství v Čechách roku 1603 - Otročice/Votročice, Čáslavský kraj

Jan Šedivý z Votročic platí berni ze statku
přejít na záznam v soupisu

1605 - Svobodství v Čechách roku 1605 - Otročice/Votročice, Čáslavský kraj

Jan Šedivý z Votročic
přejít na záznam v soupisu

1615 - Svobodství v Čechách roku 1615 - Otročice, Čáslavský kraj

Jan Šedivej platí berni z 1 dvora (neuvedena topografie, veden je též v Kouřimském kraji).
přejít na záznam v soupisu

1620 - Svobodství v Čechách roku 1620 - Otročice/Votročice, Čáslavský kraj

Jan Šedivý v Votročicích (dupl. i v Kouřimském kraji) platí berni z 1 svobodného dvora
přejít na záznam v soupisu

1622 - Svobodníci v Čáslavském kraji roku 1622-24 - Otročice/Votročice, Čáslavský kraj

Jan Šedivý [Šedivej]
přejít na záznam v soupisu

1626 - Svobodníci v Kouřimském a Čáslavském kraji roku 1626 - Otročice/Votročice, Čáslavský kraj

2 svobodníci - Jan Šedivej, Jan Kerouš
přejít na záznam v soupisu

1654 - Svobodství v Čechách roku 1654 - Otročice, Čáslavský kraj

Pavel Šedivý [Šedivej], Mikuláš Kerouš [Kerauf], Jan Kerauf bratr jeho, Jakub Kučera, Jan Tkadlec, Václav Boudník, Jiřík Váňa.
Původně 2 dvory rozdělené na 7 dílů.
přejít na záznam v soupisu

1789 - Svobodství v Čechách roku 1789 - Otročice, Čáslavský kraj

Jan Jeřábek (usedlost č.p. 22, chalupa č.p. 8), Jan Jeřábek (usedlost č.p. 15), Josef Kodoň (usedlost č.p. 6 a 7), Josef Lejčko (usedlost č.p. 11, chalupa č.p. 10), Václav Babický (chalupa č.p. 12), sirotci Vojtěcha Kerouše (usedlost č.p. 13), Václav Kerouš (usedlost č.p. 14), Josef Staněk (usedlost č.p. 16), Jakub Kodoň (usedlost č.p. 19), František Holejšovský (chalupa č.p. 25), Jan Holejšovský (chalupa č.p. 26).
přejít na záznam v soupisu

© 2024 svobodnici.cz

Veškerý autorský obsah tohoto webu je právně doložitelným vlastnictvím autora projektu svobodnici.cz a jeho spolupracovníků.
Jakékoli kopírování a šíření bez jejich písemného souhlasu je zakázáno!